Tóny Annwnu

Prodaní

Svůj původ odmítnout, zašlapat do prachu
Jak jste to předvedli vy s ctí a věrností
Vždyť váš ksicht lže i sám sobě v zrcadle
Taková spodina nás chce učit morálce?
Odřená kolena a ohnuté hřbety
Politická solidarita ve své nahotě
Vymazat individualitu jedince
Přeměnou v pokoru tupého davu
Ref:Otevřete oči, než vkročíme do pekla
Které z nás formuje beztvarou šeď!
Už takřka žijeme ve strachu z názoru
A naše kořeny jsou nechtěná minulost
Náš jazyk, kultura i dávní bohové
Ve prospěch čeho, máme to opustit?
Ref:Otevřete…
Svět lží a přetvářky, kde lidská důstojnost
Válí se na dlažbě zkopaná systémem
Barvíte načerno budoucnost, myšlení
A naše společnost se potichu rozpadá
Duše je prodaná, svědomí koupené
Nedělám si iluze, že svět je snem
Za padlou obranou, snad bitvou prohranou
Budiž mi útěchou, že vím kdo jsem!!!

Apel

Tak snadno se ovládá
Společnost, které vezmete naději
Nesoucí odevzdaně
Tíhu vašich vin!
S úlisným pohledem
Bezbřeze falešní
Na „štědré“ dlani
Šlichta vládních lží
Cynický dar, těm co vás živí
Jak manželský slib s kyticí durmanu
Mateřské znaménko svěcených mocí
Bezradné rodiny s prázdnýma rukama
Jak ruská ruleta se všemi náboji
Je úplně jedno, kdo z nich k nám mluví
Jsme pro ně dobytek se zlatými vemeny
Za svoji porážku jim stavíme ráj
A každý z těch zmrdů
Čistý jak lilie
To znamení kurvy
Věrně jej zosobní
Vidím vás bastardi
Viset a kývat se ve větru
Vaše spálená těla
Ať navěky pokryje zem
Tisknete ruce i těm největším zrádcům
I nejzapřisáhlejší nepřátelé se u koryt srovnají
Jen když to sype a po nás potopa
Obludný kolotoč, kde zlo vždycky vyhrává
Že máte tu drzost dívat se do očí
Těm co váš život sny pohřbil v bídě
Neexistuje výraz, který by opsal
Váš extrémně zvrácený charakter

Divize duchů

Svět poklesl v kolenou, když divize duchů
Drtivým náporem mu sebrala dech
Skřípění pásů smrtonošů z oceli
Probouzí Evropu na příštích šest let
Blyštivý nářek děl, houfnic a granátů
Země se otřásá v záchvatech úzkosti
Teď rekviem honosí se místo not nýty
Sváry a železem z Kruppova dvora
Padá krev a maso na naše těla
Ohnivé gejzíry neslaví slunovrat
Vytrvalé stakato těžkých kulometů
Ptá se na odvahu, zná smysl a odpověď
Jak běsnící zvíře lapené do sítě
U konce s dechem. Však vůle či děs?
Nás pohání kupředu, víc mrtvé jak živé
Mrazivým krunýřem východní fronty
Celá okolní skutečnost
Je nekonečný labyrint utrpení
Strašlivě rozervaná těla
Marně se snaží dosáhnout k životu
Tváře a jména mizí
Rozmetány v myslích i prostoru
Stěžejní symboly války
Čpí kouřem, benzínem a smrtí
Bůh na nás zapomněl
Nebo jsme se ho možná zřekli sami
Asi to bylo jediné řešení
V pekle by nám i tak byl k ničemu
Když všude okolo šlehají plameny
A přežití tisíců je otázkou náhody
Zem, po níž kráčíme, je zbarvená do ruda
Hluk 7. Divize nahání strach!

Co neslyšíme

Dny, kdy jsem hleděl na bledý měsíc
A byl jsem ochoten uvěřit všemu
Nic lidského, nic pozemského
Mě tenkrát nedokázalo zastavit
Plnými hrstmi rozdáváme prázdnotu
Ticho je žalobcem našeho svědomí
Jsem slzou prolitou za lidský úpadek
Jen hluchý zpovědník ve spáleném chrámu
Ref: Za poutavou oponou
Je strašně moc bolesti
Společného myšlení
S odlišným jazykem
Tolik snah vykročit
Proti zdi hlavou
Krvavé slzy
Nám stékají po tvářích
Zvony co bily po tolik let
Vstříc jarním květům i smutkům podzimu
Jejich srdce nikdy nezrezivělo
Jen abych věděl, že znějí pro mě
Teď bloudím temnotou úplně sám
A byl bych vděčný za jejich dotek
Dál, než jsme si kdy byli
Dál, než jsme si kdy dokázali připustit
Ref: Za poutavou…
Čas nejde zpomalit, zastavit, vrátit
A úplněk shlíží svým nevidomým okem
Kostnaté paže dávno uschlých stromů
Pro ně můj smutek nic neznamená
Zpoza hranic smrti ke mně doléhají
Já jsem si jistý, že nikdy nezapomenu
Budu opatrovat tlukot svého srdce
Pro ty, jimž jsem tu nedokázal naslouchat
Lpíme tak sobecky na vlastním životě
A nevděčně prcháme od těch, kdo jej opouští
To, co nám do duše otisknou, už nikdy nezmizí
Je až tragicky nemožné svůj chlad chtít pak obhájit

... jako motýl

Jak motýl toužil jsem
Proplouvat životem
Kdosi však křídla mi
Proměnil v plameny
Ty květům hasnoucím
Krvavou nahotou
S nelidskou jemností
Vpálily cejch
Bezelstný pohled
Na sťatá poupata
Hlas Boží promlouvá
Ve strašných hlubinách
Když planoucí nebesa
Sžírají motýla
Jak jeho vznešenost
By mohla být nevinná?
V šelestu stromů
Já slyším sny zpívat
Které jsem míval
Však ukrad´ je svět
Prostor se smrskl
Na kuklu z kamenev Čas úpí v tenatech
Pavoučí sítě
Tak strašně rád
Bych ještě cítil slunce hřát!
Motýli jsou jako andělé
Kroužící pozemským peklem
Vždyť já byl pouze jedním z nich
Přehlížený a tak strašně zbytečný

Vpřed

Podzimní vítr rve suché listí ze ztrápených a unavených stromů.
Stejně tak z duší, ztrápených a unavených, odnáší čas poslední nitky naší minulosti, která je stvořila.
Skrz éru rozpuku slunce nám září
Do našich tváří silou se opírá
Dýchá a zrcadlí se na kovu zbraní
Čeká, až plameny sežehne kraj
Carnyxy burcují!!!
Jak ničivá povodeň se ženeme vpřed!
Padají štíty
Životy, naděje
Jak lesní požár
Ženem se vpřed!
Budoucnost žije
Pokud se nevzdáme
Jak zimní vichřice
Ženem se vpřed!
Stíny, co vrháme, jsou našim pojítkem
Poklekni, dotkni se toho, co zůstává
Každý tvůj pohyb je i pohybem předků
Nedílnou součástí smrti a zrození
Tam je tvůj původ!!!
Není čas chybovat, my musíme vpřed!
Chmury a zoufalství
Lynčují ducha
Není čas na slzy
My musíme vpřed!
Ústrky, urážky
Protivník zaplatí
Pozvedni hlavu
Teď musíme vpřed!
Vše co jsme zdědili, se otřásá v základech
Pár bdících duší v království nezájmu
Škrtí a dusí nás všechna ta bezcennost
Co přebírá nad světem hodnotám moc

Imbas

Na stěnách oppida
Tryzna Keltského rodu
Ve stínovém dramatu
Promítaném plameny
Ustal zpěv bardů i hlahol ptačí
Dnes stačí tak málo, jsme na kraji propasti
Slyším křik druidů, pláč mojí ženy
A krev našich dětí zem chladnou zalévá
Zítřek je dávno pryč
A v duši bolest
Živená obavou
Že vše bylo zbytečné!
Lesy jsou němé pro ty, kdo neslyší
Nebo nechtějí slyšet, kde pramen vyvěrá
Prost budiž slepoty a vzkřiš své svědomí
Vždyť i Tvůj život s ním je pevně spjat!
Zatím však Annwnu bezedný jícen
Dychtivě polyká veškerou budoucnost
Jako květ křehký je odkaz, jenž zůstává
V plynoucích tocích, vzduchu i ohni
Zítřek je téměř pryč
A v mé duši zděšení
Že pramen vysychá
K hanbě nás všech!!!

Cesta

Kolem Sídhe s větry buší
Pěstí svou bezcitnou
Taranis nocí hřímá
Hleď, jak pohasnou
Očka hvězd, paláce duší
Záblesky hromů, co letí tmou
Duch ogamů ruce vzpíná
Dbej, ať oživnou!
Ref: Taranis, Teutates, Esus!
Oppidum, jmelí, torc!
Plášť Teutatův slunce zlatí
Měsíc jej stříbrem protkává
Chlad hlubiny nitro svírá
Nám, když ji poznává
Tok život nese, také jej tratí
Kult kola dýchá v každém z nich
Proč oddanost v lidech zmírá?
Proč hlas bohů ztich‘?
Ref: Taranis…
Esusi, v náruči stromů
Dí ke mně síla věčnosti
Tak nezměrný, jak hvězdné nebe
Mám pocit vděčnosti
Že s jarem štěstí vrací se domů
Léto nám hojnost dopřává
Všechno, co podzim barvami svede
Pak zima uspává

Ztraceni v sobě

Stačí jediný krok s prvním nádechem
Tvůj jediný nádech je tím prvním krokem
Mimo všechny své radosti a smutky
Prostě jsi sem tiše vkročil
Okolí ti nepoví o zpívajících ptácích
Každý z nich pro tebe bude novým zázrakem
Každý den tvého nekonečného života
Kde smrt je stejně bezbarvá, jako déšť
Mezi vinnými budeš vždy viníkem
Který ponese hříchy celých pokolení
Právě tak podstatných, jako tanec nočních motýlů
V tvých věčně zahleděných očích
Každá snaha dotknout se skutečnosti
Tě od ní naopak bolestně vzdaluje
I když se spolu skutečně nepotkáme
Jsou tvé slzy slané, stejně jako moje
Hvězdy co prozáří stojaté vody
Víš, že bys je dokázal všechny obejmout
Nejvyšší vrchol, nejhlubší propast
I oba světy. Můj i tvůj
Třeba jsme všichni příliš daleko
A bojíme se ohlédnout zpět
Nebo jsme padli na úplné dno
A nejsme schopni vnímat okolí
Skrze temnotu našich duší
Která je nadobro pohltila
Vymazala všechny barvy života
A nás samotné zanechala v troskách
Měsíc žhne a spaluje svět
A slunce mrazí netečným chladem
Písek v hodinách padá vzhůru
Když se snažím dotknout tvé duše
Všichni jsme pastýři vlastní arogance
Moudrost nám však ani věk nepřináší
Dokud nepochopíme neštěstí druhých
Nemůžeme čekat, že se změníme
Bezduše mrháme prázdnými životy
Nitrem nám otřásá strašlivá lhostejnost
Žádné slovo a žádný skutek
Nemůžeme vrátit už nikdy zpět
V krvi a bolesti jsme poznali svět
Skutečně malými jsme se však (teprve) stali
Nikoli na venek pouze v sobě
Můžeme jednou opravdu vyrůst