Novinky


Intolerant tour 20178.10.2017
Po roce se do tří tuzemských měst vrací Intolerant tour !!! Trojice spřízněných kapel Sekhmet, Bloody Obsession, Torc na tažení symbolizující řád místo chaosu a slunce v čase temnoty!!! Nebuďte lhostejní a podpořte svou účastí každou z těchto akcí! ZEMĚ, RODINA, KOŘENY, KREV!!!
Nová trika Torc11.9.2017
Nová kolekce triček Torc je na světě! Vyšší grafická náročnost,ale především volba kvalitnější textilie (B & C collection) sice cenu nepatrně navýšila,nicméně výsledek za to bezpochyby stojí! Netradiční a opět originální pojetí konceptu je naší zásadou,jíž se snažíme dostát. K dostání na všech našich koncertech či na objednávku přes: Obchod
face
Torc - Unterschwein4.8.2017
Arogantní, rádoby samaritánská, avšak veskrze zcestně smýšlející a zmanipulovaná, nezanedbatelná část evropské populace v současné době staví na odiv vlastní pokoru a urážlivě patetickým způsobem degraduje a haní vlastní kořeny. Mnoho evropských zemí v honbě za zlatým grálem multikulturalizmu, snášenlivosti a tolerance ztratilo nadobro svou tvář, kouzlo i relativní bezpečnost. Jako loutky jsou jedna po druhé vehnány do plamenů vlastních měst, na pokraj občanské války, jsou pošlapávána práva jejich původních obyvatel, jsou osočováni, uráženi a beztrestně ohrožováni. Jejich velikost a historie je bagatelizována naprostou neúctou a pohrdáním. Děje se tak za tichého a zbabělého přikyvování jejich vlastních vlád!!! Propaganda a vymývání mozků dnes fungují lépe, nežli kdy dříve, což obraz současné situace věrně dokládá. Destabilizace Evropy je jen dalším krokem v odvěkém boji o moc a národy, které v něm podlehnou nebo zradí samy sebe, jsou odsouzeny k zániku. Vše, co se dnes děje, tomu nasvědčuje. Unterschwein se snaží na tohle všechno upozornit. Nebuďme lhostejní k našemu dědictví, naší zemi, našim rodinám, našim potomkům. Každý z nás je nositelem evropské jedinečnosti!!!

CD Vzpomínky na slunce lze objednat zde: Obchod
Torc - Soumrak25.6.2017
Jsou místa i situace, které nás svou pomíjivou jedinečností upoutají ve vzpomínkách na dlouhá léta, leckdy i doživotně. Prožitek umocněný aktuálním duševním rozpoložením či náladou v nás zanechává širokou škálu konkrétních vjemů jako jsou vůně nebo až neuvěřitelné detaily, které nás v daný okamžik obklopují. "Soumrak" je jakýmsi kratičkým ohlédnutím za jedním životem a melancholickou vzpomínkou na ta zvláštní léta dospívání a utváření osobnosti člověka, k nimž se námi prezentovaný příběh skutečně váže.

CD Vzpomínky na slunce lze objednat zde: Obchod
Torc - V šeru6.4.2017
Text skladby je inspirován knihou Ostrov Sukkwan od Davida Vanna, pojednávající o útěku otce se svým synem do ryzí divočiny, kde se snaží vyrovnat se zkrachovalým manželstvím a zbavit se psychické závislosti na své manželce. To se však nedaří a on za tragických okolností přichází i o svého syna.

CD Vzpomínky na slunce lze objednat zde: Obchod
Torc - Nákaza25.3.2017
Zdecimovaná, otrávená, oklamaná společnost. Skutečnosti a reálné hrozby znásilněné, překroucené, tabuizované či nejlépe úplně zatajené. Snaha o vymýcení národní identity jako fašistického a nemorálního přežitku! Dnešní generace už ochotně klamou samy sebe. Z nevědomosti, pohodlnosti nebo pokrytectví. Bezmyšlenkovitě obětují vlastní historii vražedné a ponižující budoucnosti. Závod liberálních vrahů a sebevrahů o nejlidštější gesto a srdce na dlani, zbaběle a podle vyrvané z hrudi vlastního národa! Zavrženíhodné a skandální výjevy se stávají vítaným zpestřením všedních dní dneška a směle nahrazují dříve preferované a osvědčené hodnoty. Společnost, jakou jsme znali, umírá a ruce od krve má stále větší procento šiřitelů lásky, dobra a tolerance!

CD Vzpomínky na slunce lze objednat zde: Obchod
Torc - Zaváté osudy12.3.2017
Nikde nekončící šlépěje, táhnoucí se písečnými dunami a ztrácející se na vedrem se líně vlnícím obzoru. Slunce přináší naději i smrt. Zakusuje se do našich těl, rozpaluje věže tanků, hlavně zbraní i naši krev. Skladba "Zaváté osudy", z nedávno vydaného EP Torc "Vzpomínky na slunce", tematicky zasahuje do bojů v Africe ve válečných letech 1940-1943. Zároveň se tak stává i první oficiálně multimediálně zveřejněnou skladbou z našeho nového počinu, která Vám může částečně přiblížit jeho podobu.

CD Vzpomínky na slunce lze objednat zde: Obchod
Nové CD Vzpomínky na slunce v prodeji1.3.2017
Svět zmrzlý na kost. Lidské duše i city, tápající v jeho hlubokých stínech, mrtvé, oklamané a zmrzačené jako on sám. Temná, ledová, zlá a nenávistná atmosféra, vpitá do EP "Vzpomínky na slunce", je v každé z jeho pěti skladeb takřka hmatatelná. Rok po vydání debutu je zde naše novinka!!!
Nadále zosobňuje touhu jít svojí vlastní cestou, nebát se zcela neotřelých postupů a kombinací, přesto se dá ve srovnání se svým předchůdcem popsat jako dílo kompaktnější, pospolitější.
Ačli vychází oproti prapůvodním představám, návrhům a plánům v naprosto odlišné grafické i obsahové podobě, nese v sobě bezesporu veškerou naši nesmlouvavou opravdovost, upřímnost a preciznost.
Nic pod naše možnosti! Každý nejistý krok je krokem vzad a my hledíme vpřed!
Chceme překračovat hranice, vyčnívat, být slyšet! "Vzpomínky na slunce" nejsou "jen" hudebním a textovým počinem. Pojem TORC se zde stává životním postojem!!!

CD lze objednat zde: Obchod
face
EP Vzpomínky na slunce27.2.2017
1.březen se pro nás stává přesně po roce opět veledůležitým a svátečním datem. Jestliže se k němu v roce 2016 vázalo vydání našeho debutu "Tóny Annwnu", letos je fixním termínem, kdy Vám budeme mít tu čest představit naši novinku, EP "Vzpomínky na slunce", vycházející opět u Murderous prod. Již poslední den nás dělí od dalšího zásadního kroku v existenci kapely Torc!!!
face
Vzpomínky na slunce Březen 201710.2.2017
Přátelé a fanoušci,
odpočítáváme posledních pár dní do konce února 2017. Počátkem měsíce následujícího, března, rok po vydání úspěšného debutu Tóny Annwnu, vychází opět pod praporem Murderous prod. naše novinka, EP Vzpomínky na slunce. Oproti naší prvotině zde citelně přibylo rychlosti, dravosti i agresivity a to hudebně i textově. Nicméně nadále přetrvává snaha tvořit a znít originálně, netradičně, přesto srozumitelně, jasně a konkrétně. Black core Torc nabízí svět syrový, surový a bolestně realistický!!!
face
Torc - Vzpomínky na slunce1.1.2017
Někdy i sebelepší vůle selže. Člověk míní, avšak okolnosti mění. Proto jsme nyní, krátce před vydáním plánovaného split CD se slovenskou kapelou Infer, nuceni náš záměr a několikaměsíční plány a práci od základu změnit. Ze strany Infer došlo k neočekávanému odstoupení od dohodnuté spolupráce a my náhle stáli před neskutečným faux pas, kdy se nám evokují vzpomínky na náhlý rozchod se Sídhe production, krátce před vydáním našeho debutu "Tóny Annwnu". Vše je v pohybu a my se rozhodli celou záležitost vyřešit, z našeho pohledu, nejspíš nejméně křečovitým způsobem. Nahraný materiál vyjde ve formě EP s názvem "Vzpomínky na slunce". Jednotně, inovativně, originálně!!!
face
INTOLERANT TOUR 201620.11.2016
Fantastická, fanatická a famózní byla sobotní čtvrtá, děčínská, zastávka Intolerant tour, které jsme jí nádherně zakončili. Plno vzpomínek, krásně stráveného času s příjemnými lidmi, ať už z účinkujících kapel či návštěvníky, takové chvíle se prostě musí zažít, jejich jedinečnost nejde převyprávět. Na tomhle místě děkujeme všem, kteří svojí přítomností zanechali otisk na jakékoli z těchto akcí! Děkujeme všem zúčastněným kapelám, Sakhmet, Bloody Obsession i Narchost, rádi si připomeneme rok 2016, kdy jsme dva po sobě jdoucí víkendy sdíleli společné pódium s Vámi!!! Děkujeme!
face
Nová série triček Torc1.9.2016
Nečekali jsme to, ale zájem o první kolekci našich triček, vyrobených výhradně a synchronně k vydání debutu "Tóny Annwnu", byl enormní a my tak byli nuceni vytvořit s přicházejícím Intolerant tour novou sérii textilií...a opět jinou!!! Je univerzálnější, neobsahuje motivy naší prvotiny, zato však disponuje zcela jedinečným a charakteristickým symbolem TORC.
face
TORC / INFER21.8.2016
Uplynul půlrok od vydání našeho debutu "Tóny Annwnu", kritikou příznivě přijatého nejen u nás, ale i v zahraničí a my se nacházíme těsně před další veledůležitou etapou vývoje kapely. V nedávných příspěvcích jsme se již o budoucích plánech opatrně zmínili, nicméně nadešel čas seznámit Vás s jejich konkrétní formou. Prakticky ihned po ukončení zářijového Intolerant tour odcházíme opět do studia, abychom ještě tentýž měsíc nahráli materiál pro plánované split CD se Slovenskou vyhlazovačkou INFER!!!
Z naší strany půjde v porovnání s debutem o citelně agresivnější, syrovější a zběsilejší materiál, nicméně opět nebudete ochuzeni o pro nás typické prolínání a křížení různých stylů. O průběhu a vývoji nahrávání Vás budeme pravidelně informovat a pevně věříme, že se s mnohými z Vás setkáme na některé z bleskově se blížících zastávek Intolerant tour!
face
Nový videoklip Torc - Ztraceni v sobě8.7.2016
Ztraceni v sobě. Kam až člověk dospěl v honbě za svými mnohdy zavrženíhodnými životními prioritami. Co se stalo s tím skutečně, opravdově hodnotným a nesobeckým v nás? Snažíme se upozornit na smutné osudy těch, kteří v životě neměli tolik štěstí, jako majoritní část populace. Skladba pojednávající o rozpačitém přístupu společnosti k fyzicky a duševně postiženým lidem, pracuje s jedním z nejcitlivějších témat, jakými jsme se kdy v textech zabývali.
Nový znak Torc6.7.2016
Představujeme Vám zbrusu nový znak Torc. Symbol, který bude ve spoustě případů, včetně vybraných druhů textilií, nahrazovat či doplňovat naše stávající logo. Při jeho tvorbě jsme uvažovali ve smyslu spojit v něm nenásilně historii se současností, jakožto prvky, které se promítají především v naší lyrice. A výsledek máte nyní před sebou. Jedná se o dvojí provedení písmena "T" v jednom! Levou stranu symbolu tvoří znak oghamu, představující zmiňované písmeno a naplňující tak kýženou historickou složku, zatím co strana pravá je pak polovičním znázorněním jeho dnešní podoby. Za jeho grafické zpracování děkujeme Vojtěch Moonroot Doubek.
face
Nová trika Torc2.7.2016
Náš doposud skromný merch se konečně rozrůstá! A to nikoli zanedbatelně. S radostí Vám nyní máme možnost představit pestrou nabídku triček Torc! Pro jejich výrobu jsme zvolili kvalitní a osvědčenou značku Fruit of loom a lze si je buď objednat na torc@torc.cz nebo budou pochopitelně k dispozici na všech našich koncertech. Podrobné informace a dostupné velikosti naleznete v sekci obchod.
Recenze CD Tóny Annwnu na Ave Noctum zine27.6.2016
Hodnocení Ave Noctum Zine: 8/10
face
Recenze našeho debutu na Occult Black Metal Zine18.6.2016
Hodnocení Occult Black Metal zine: 8/10
face
2.6.2016
Po několikatýdenní odmlce jsme krátce před uvedením našeho dalšího audiovizuálního díla Ztraceni v sobě. Delší časový úsek vývoje záznamu si vyžádalo jeho osobité grafické zpracování.

Nicméně tahle informace není jedinou novinkou, kterou pro Vás máme. Tou další je doposud pod pokličkou držená cílená snaha, jejíž vyústění chystané na sklonek tohoto roku, Vám, jak pevně věříme, budeme moci již během pár týdnů odtajnit a potvrdit!

A závěrem ještě lákadlo pro všechny návštěvníky našich nadcházejících koncertů. I přes hektické dění a vývoj kolem TORC, pracujeme stále na nových skladbách a do našeho "play listu" jsou nyní nově zařazeny i zatím dva poslední údery z milosti Zaváté osudy a Unterschwein!!! Stejně tak by na akcích měla být již k dostání naše oficiální trika, která nesázejí na ubíjející jednotvárnost a budou k mání hned v několika provedeních!


face
INTOLERANT TOUR 20164.5.2016
Čtyři města, čtyři koncerty! Podpořte svou účastí tohle fanatické mini tour a dokažte tak, že podobné akce mají smysl a extrémní odnože metalu nejsou skomírajícím artiklem! Podzim 2016 okoření čtyři akce ve dvou po sobě jdoucích týdnech! A Vy máte příležitost být při tom! Torc vyráží v doprovodu spřátelených kapel na INTOLERANT TOUR!!!


face
Další recenze na náš debut! Tentokrát na Obscuro.cz26.4.2016
"Torc zúročili nabrané zkušenosti, stvořili muziku hodnou označení black metal s otevřenou myslí, vstřícný i jiným žánrům a z toho vzniklo originální album ukazující, že ani černý metal nemá hranice a dá se tvarovat do různých pokřivených tvarů. Výborné skladatelství, skvělé instrumentální podání, to vše opečovávané výborným zvukem a jako třešnička na dortu bravurní Chuckyho vokál s texty hodnými k zamyšlení."


face
Náš rozhovor pro R.U.M. zine 18.4.2016
Stejně jako dosáhl R.U.M. zine prvenství v sepsání a zveřejnění recenze na naše debutové album Tóny Annwnu, primát si jeho tvůrci podrželi i coby tazatelé a výsledkem je tak premiérový rozhovor s kapelou Torc!!!


face
Recenze našeho alba "Tóny Annwnu" na Echoes-zine 15.4.2016
ECHOES-ZINE

„Z celkového pohledu lze Tóny Annwnu hodnotit nadprůměrnými body, což je na debutové dílo víc než pozitivní. Nahrávka opravdu povedená a svým způsobem ojedinělá.“


face
Natáčení nového videoklipu 17.4.2016 7.4.2016
ŠANCE PRO VÁS!!!
Chcete, aby se Vaše tvář stala součástí našeho připravovaného videa? Ta možnost tu skutečně je!
Stačí, když se 17.4.2016 dostavíte do restaurace U Průmyslovky (Jana Uhra 159/1), kde se od 16:00 - 18:00 bude natáčení konat.
Přijďte s námi spojit příjemné s užitečným a strávit v přátelské atmosféře pohodové odpoledne s členy kapely Torc. Vezměte s sebou své partnery, partnerky i přátele, čím bohatší a různorodější spektrum lidského materiálu se sejde, tím lépe.

face
Torc na Prometalfestu 24.6.20167.4.2016
Recenze CD Torc - "Tóny Annwnu" 2.4.2016
Historicky první recenze na historicky první dílo Torc!
Odkaz naleznete zde: face
Nový videoklip Torc - Prodaní25.3.2016
Vyvolení, nedotknutelní, nepostižitelní. Kasta nadřazená společnosti, kterou sprostě pohrdá, zneužívá a vysává! Ze svého politického Olympu, bohorovně shlížejí úkosem na naše osudy a životy, aniž by si jejich tíhu kdy dokázali byť jen představit. Prosazují své "vyšší" zájmy na úkor nás všech. Bezostyšně nám plijí do tváře, zaprodanci, které nadobro opustil smysl pro pravdu, spravedlnost i lidskost. Zdegenerované, pokřivené a zpustošené duše. Prodaní prodají cokoli, kohokoli, komukoli, prospěcháři a kariéristé.Náš nový audiovizuální počin je jen přirozenou reflexí a reakcí na denně prožívané skutečnosti. Je to náš zdvihnutý prostředník určený všem politikům!!!

A.P.A.B.!!!
Torc na Melodce 19.3.201620.3.2016
V první řadě mnoho díků. Po opětovně velmi vydařeném Fatal flesh feast, jehož jednadvacátého pokračování jsme se měli čest zúčastnit, děkujeme především pořadateli Lukáši Hortovi a Fatality za pozvání a brilantní organizaci !!! Děkujeme všem zúčastněným, kteří nás citelně podporovali a byli nám výraznou oporou, ženoucí nás hladově "vpřed". Děkujeme kupcům našeho debutního CD, jehož pořízením podporujete underground a veškeré aktivity kapely Torc. Vážíme si přízně a podpory, kterou nám svou fyzickou přítomností vyjadřujete. Plánů a nápadů do budoucna je mnoho. Se všemi budete včas obeznámeni a věříme, že i mile překvapeni. Nyní, krátce po zveřejnění našeho prvního videa ke skladbě "Divize duchů", jsme vybičováni k finálním úpravám, korekcím a změnám podoby konečné verze naší další výrazné vizuální jizvy na tomto světě. V pátek 25.3. tak bude uveden na veřejnost nový pojem. Nové video, nový odkaz !!! Sledujte naše stránky, komentujte, srovnávejte, šiřte !!! Report
Nový videoklip Torc - Divize duchů4.3.2016
Ten rachot! Blíže těžce specifikovatelný zvuk se rozpíná, mohutní. Hřmot, jako by se otevřely brány samotného pekla sílí a vy víte, že se blíží smrt. Na kovových plátech pásů 7.tankové divize se Vám představuje první audiovizuální dílo Torc, nesoucí její zlověstně znějící přezdívku Divize duchů.Zatím nejde o klip v pravém slova smyslu, jedná se spíše o obohacený hudební záznam, doprovázený dobovými záběry, tématicky souvisejícími s textem, který pak samotný je jeho součástí, což však rozhodně neubírá celku na syrovosti, agresivitě a dravosti. Na vzniku videa se výrazně podílel Bořek "Astaroth" Klíma, jemuž děkujeme za vyhledání a upravení použitých autentických pasáží.
CD Torc - "Tóny Annwnu"1.3.2016
Dnes. Právě nyní. Jednoduše a jasně řečeno, debutové, ručně číslované CD Torc "Tóny Annwnu" je již na světě a k mání!!! Devět skladeb se, na bezmála pětatřiceti minutách, nese ve svižném, avšak přesto velmi proměnlivém a různorodém tempu. Šestnáctistránkový celobarevný booklet je pak nositelem textů ke všem devíti songům a obsahuje též tři doposud nezveřejněné fotky Torc. Za 200 kč + pošta si jej můžete objednat v sekci obchod, nebo FB profilu kteréhokoli z aktuálních aktivních členů kapely nebo bude pochopitelně k dispozici na každém našem koncertě.

Těšíme se na Vaše reakce a ohlasy a věříme, že Vás naše CD osloví a stane se, pokud ne permanentně, pak jistě pravidelně pouštěným albem a plnohodnotným a váženým členem Vašich sbírek.
Apel pro kytaristy27.2.2016
Přátelé a fanoušci, tentokrát se naše písemná výzva týká především (avšak nikoli pouze) muzikantů. Ani naše kapela se nevyhla personálním změnám a my se k Vám proto nyní obracíme s nabídkou, stát se součástí Torc na pozici druhého kytaristy. Upřednostňujeme pohodové, bezkonfliktní a pochopitelně šikovné a vyhrané muzikanty. Zájemci, kontaktujte nás na FB či Bandzone profilu kteréhokoli současného člena Torc a domluvíme se na zkoušce. face
Debutové CD Torc "Tóny Annwnu" oficiálně vychází 1.března 2016 !!!22.2.2016
Po nelehkých a značně nervózních měsících plných nejistoty, odkladů, snah a plánování, Vám, našim přátelům a fanouškům, můžeme závazně a bez nejmenších pochybností oznámit, že debutové CD Torc "Tóny Annwnu" oficiálně vychází 1.března 2016 !!! Posledních pár dní nás dělí od okamžiku, kdy se zúročí naše dvouletá práce a my budeme moci naši prvotinu uvést do světa za spolupráce s Murderous prod. Pocit, který zažívají všichni muzikanti v takových situacích, ale i malíři, spisovatelé a další, kdo přinášejí na svět díla trvalé hodnoty, která je samotné přežijí, je nepopsatelný. Snoubí se v něm štěstí, hrdost, ale i trocha toho strachu, jak bude materiál přijat. My věříme, že jsme vytvořili dílo sice do jisté míry extrémní, nicméně originální a různorodé, které má všechny předpoklady k tomu, aby svým dosahem dalece překonalo škatulku Black či Death metalu.

A mašinerie Torc se rozhodně u tohoto milníku nezastavuje. Záhy se můžete rovněž těšit na zveřejnění prvního klipu a ujištění, že na druhém jsme již začali pracovat. V okamžiku vydání by měly být taktéž již v provozu naše oficiální stránky www.torc.cz.
Tóny Annwnu se blíží. A díky Torc budou slyšitelné i mimo Samhain. HROBY JSOU HLUBŠÍ, NEŽ SMRT.
Ukázka textu k naší nové skladbě s názvem "Zaváté osudy"13.2.2016
Neúprosně rotující soukolí času se nezastavuje ani těsně před vydáním našeho debutového CD "Tóny Annwnu". Krátká ukázka textu k naší novince, vražedné vypalovačce "Zaváté osudy" :

Řev a jek motorů

Železných obrů

Line se k obzoru

Kde dříme Tobrúk

Dusí nás bouře

V písku nás vězní

Přes hradby kouře

Lidský pláč nezní face
Debutové CD Torc "Tóny Annwnu"13.2.2016
Pravidelně Vás sice zásobujeme trailery připravujícími půdu pro příchod našeho hudebního potomka, nicméně jsme dospěli k přesvědčení, že je na místě Vám, našim přátelům a fanouškům, aktuální situaci osvětlit i touto písemnou formou. Debutové CD Torc "Tóny Annwnu" je již ve výrobním procesu a jsme si jisti, že avizovaný březen 2016 je bezpochyby termínem, kdy po takřka ročních komplikacích a strastech spatří světlo světa pod křídly Murderous prod. Dle našich internetových aktivit je zřejmé, že se zásadním způsobem změnil i management naší kapely a můžeme Vás ubezpečit, že nastává éra pravidelných příspěvků a v daném žánru do jisté míry průkopnických inovací "made by Torc"
Promo video6.2.2016
Ve chvíli, kdy nás od kýženého vydání naší debutové desky dělí už jen dny, je tu avizované, zbrusu nové, promo video, na němž jsme se Vám pokusili s předstihem Tóny Annwnu trošku konkretizovat a přiblížit.
Promo video19.1.2016
První z plánovaných promo videí ke kvapem se blížícímu vydání debutové desky Torc "Tóny Annwnu". Sdílejte a hlídejte aktuální informace na FB či Bandzone !!!
Fotografování v Bruntále26.7.2014
Mail: torc@torc.cz
murderous-prod